Korisnici
Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO)

Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO)

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 610 6111
E-pošta: pitanja@minpo.hr
www.minpo.hr

http://www.minpo.hr
Hrvatska agencija za  malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Prilaz Gjure Deželića 7, Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 488 1000
E-pošta: hamaginvest@hamaginvest.hr
www.hamaginvest.hr

http://www.hamaginvest.hr
Hrvatska gospodarska komora (HGK)

Hrvatska gospodarska komora (HGK)

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 456 1555
E-pošta: hgk@hgk.hr
www.hgk.hr

http://www.hgk.hr
Hrvatska obrtnička komora (HOK)

Hrvatska obrtnička komora (HOK)

Ilica 49/II, 10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 480 6666
E-pošta: hok@hok.hr
www.hok.hr

http://www.hok.hr/
Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

Radnička Cesta 52/I, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 489 7555
E-pošta: hup@hup.hr
www.hup.hr

http://www.hup.hr/
Hrvatski savez zadruga (HSZ)

Hrvatski savez zadruga (HSZ)

Amruševa 8/1, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 487 0053
E-pošta: hsz@hsz.t-com.hr
www.zadruge.hr

http://www.zadruge.hr/