Komponenta 1

Aktivnosti uključuju:

  • razvoj metodologije za PEU (mjerenje ekonomskih učinaka novih zakona i pravilnika s posebnim naglaskom na MSP-e);
  • objavljivanje priručnika i organizaciju obuke za PEU;
  • razvoj baze podataka o PEU;
  • razvoj virtualnog centra izvrsnosti o PEU;
  • organizaciju studijskih putovanja te organizaciju događanja kojima je cilj podizanje svijesti o PEU