Razvoj kapaciteta za organiziranje informativnih kampanja u organizacijama korisnika/partnera

Aktivnosti uključuju:
  • razvoj komunikacijskih strategija i akcijskih planova te pratećih priručnika za svakog korisnika na temu kampanja podizanja svijesti i aktivnosti projekta;
  • organizaciju promotivnih događanja na nacionalnoj razini;
  • organizaciju informativnih kampanja i promotivnih događanja na regionalnoj razini te
  • istraživanje većeg broja MSP-a na temu poslovne okoline u Hrvatskoj.