Komponenta 2

Aktivnosti uključuju:

  • procjenu postojećeg sustava javno-privatnog dijaloga i predlaganje poboljšanja značajnih za savjetovanja vezana za PEU;
  • razvoj procesa savjetovanja uz izradu odgovarajućeg priručnika;
  • izradu “MSP testa” u skladu s najboljom praksom Europske unije i forumom za savjetovanje s MSP-ima te
  • razvoj i primjenu alata za e-savjetovanje