Širenje informacija i podizanje svijesti

Aktivnosti uključuju:
  • ažuriranje i ponovno objavljivanje sedam postojećih mini vodiča za MSP-e koji su izrađeni u sklopu prvoga projekta BIZImpact;
  • razvoj i objavljivanje novih mini vodiča o novim područjima zakonodavstva koji će biti zasnovani na istraživanju potreba MSP-a;
  • obuku korisnika i ostalih partnera na područjima obuhvaćenim novim mini vodičima;
  • procjenu web stranica korisnika i preporuke za njihovo poboljšanje te
  • izradu i objavljivanje newslettera i e-newslettera koji će sadržavati najvažnije informacije za MSP-e.